دسترسی سریع به قیمت‌ها

۰۹۰۳۸۱۱۴۵۰۱

پیش از ثبت سفارش به صورت رایگان با کارشناسان مشورت کنید

شروع طراحی پس از واریز وجه 

بنر گیف

متحرک
بنر گیف تک سایز
سااده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
پکیج پیشرفته گیف
پیشرفته
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵×۱۲۵ - ۶۰×۴۶۸ - ۲۴۰×۱۲۰
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
پکیج حرفه ای گیف
حرفه ای
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵×۱۲۵ - ۶۰×۴۶۸ - ۲۴۰×۱۲۰ - ۱۲۰×۶۰ + سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
پکیج تجاری گیف
حرفه‌ای
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷ سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر

بنر اینستاگرام

ثابت
قیمت طراحی بنر اینستاگرام
پست
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
قیمت طراحی استوری اینستاگرام
استوری
۲۰۰,۰۰۰​ تومان
سایز استاندارد استوری یا سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
پکیج حرفه ای پست و استوری اینستاگرام
تبلیغاتی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر

بنر یکتانت

با استاندارد سایزهای یکتانت
پکیج یکتانت
حرفه ای
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰×۹۷۰ - ۲۵۰×۳۰۰ - ۹۰×۷۲۸ - ۱۲۰×۶۰۰ - ۶۰×۴۶۸ - ۱۰۰×۳۰۰
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر

قالب پست اینستاگرام

با استاندارد سایزهای پست و استوری
قیمت طراحی کاور اینستاگرام
کاور
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز رایگان
قیمت طراحی پست و استوری اینستاگرام
پست و استوری
۲۰۰,۰۰۰​ تومان
سایز استاندارد پست و استوری یا سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
قیمت طراحی قالب پست اینستاگرام
قالب پست
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سایز دلخواه
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل فایل لایه باز رایگان