قالب و کاور پست تک فریم
تک فریم
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل رایگان لایه باز (PSD)
قالب و کاور پست ۳ تایی
سه تایی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۵ روز کاری
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل رایگان لایه باز (PSD)
قالب و کاور پست ۶ تایی
شش تایی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷ روز کاری
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل رایگان لایه باز (PSD)
قالب و کاور پست ۹ تایی
نه تایی
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۱۰ روز کاری
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
تحویل رایگان لایه باز (PSD)