قالب و کاور پست تک فریم
تک فریم
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
قالب و کاور پست ۳ تایی
سه تایی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
قالب و کاور پست ۶ تایی
شش تایی
۹۰۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر
قالب و کاور پست ۹ تایی
نه تایی
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
سایز استاندارد پست و استوری
امکان ادیت تا ۲ بار رایگان
تحویل ۷۲ ساعت
تحویل فوری با پرداخت ۵۰% هزینه بیشتر