۰۹۰۳۸۱۱۴۵۰۱

پیش از ثبت سفارش به صورت رایگان با کارشناسان مشورت کنید

شروع طراحی پس از واریز وجه 
قیمت کاراکتر دو بعدی (معمولی)
ساده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تحویل ۶ تا ۸ روز
آغاز طراحی پس از پرداخت وجه
ارائه ۴ اسکچ
ارائه فایل لایه باز
ادیت رایگان تا ۲ مرتبه
قیمت کاراکتر سه بعدی
پیشرفته
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تحویل ۸ تا ۱۲ روز
آغاز طراحی پس از پرداخت وجه
ارائه ۲ اسکچ
ارائه فایل لایه باز
ادیت رایگان تا ۲ مرتبه
قیمت کاراکتر تبلیغاتی اختصاصی
حرفه ‌ای
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تحویل ۸ تا ۱۲ روز
آغاز طراحی پس از پرداخت وجه
ارائه ۲ اسکچ
ارائه فایل لایه باز
ادیت رایگان تا ۲ مرتبه