author-avatar

درباره سیامک تیموری

دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران