طراحی بنر

راهنمای سایز بنرهای گوگل ادز در سال 2023

راهنمای سایز بنرهای گوگل ادز در سال 2023

در دنیای تبلیغات آنلاین، شناختن ابعاد و سایزهای استاندارد برای بنرهای تبلیغاتی بسیار مهم است. یکی از پلتفرم‌های معتبر تبلیغات آنلاین، Google Ads، نیز سایزهای استاندارد خود را برای بنرهای خود دارد. این ابعاد، کلیدی‌ترین فاکتور در طراحی تبلیغات بنری گوگل در این پلتفرم محسوب می‌شود و تاثیر مستقیمی بر کارآیی و جذابیت تبلیغات دارد. در این مقاله، ما به بررسی سایز استاندارد بنرهای Google Ads می‌پردازیم و نکات مهمی را در این خصوص ارائه می‌دهیم.

سایز استاندارد بنرهای گوگل ادوردز چقدر است؟

سایز استاندارد بنرهای Google AdWords، که به نام Google Ads هم شناخته می‌شود، به ابعاد ۳۰۰ پیکسل در ۲۵۰ پیکسل اشاره دارد. این سایز به عنوان “بنر متوسط” نیز شناخته می‌شود و برای نمایش تبلیغات در صفحات وب و شبکه تبلیغاتی Google Ads استفاده می‌شود. البته، Google Ads شامل انواع دیگری از سایزهای بنر تبلیغاتی نیز می‌شود تا تبلیغ‌ها را به صورت متنوع‌تری نمایش داد. به گفته سایت گوگل:

ابعاد تصاویر:

 • شما می‌توانید تصاویر تبلیغی با ابعاد خاصی در Google Ads Editor بارگذاری کنید.
 • ابعاد تصاویر تبلیغی باید به تعداد خاصی پیکسل باشند.

محدودیت اندازه:

 • حداکثر اندازه مجاز برای تمام تصاویر تبلیغی 150 کیلوبایت است. این بدان معناست که حجم فایل تصویر نمی‌تواند از این مقدار بیشتر باشد.

پشتیبانی از تصاویر دوبرابر:

Google Ads Editor از تصاویر دوبرابر (به عنوان مثال، تصویر 640×100 برای یک جایگاه تبلیغی 320×50) برای دستگاه‌هایی با رزولوشن بالا پشتیبانی نمی‌کند. به عبارت دیگر، شما نمی‌توانید تصاویر با ابعاد دوبرابر برای دستگاه‌های با صفحه نمایش با کیفیت بالا در این ابزار استفاده کنید.

ابعاد استاندارد بنرهای گوگل ادز براساس دستورالعمل گوگل

تبلیغات تصویری (Display ads)
 • ۳۰۰x۱۰۰
 • ۷۵۰x۳۰۰
 • ۷۵۰x۲۰۰
 • ۷۵۰x۱۰۰
 • ۹۵۰x۹۰
 • ۸۸x۳۱
 • ۲۲۰x۹۰
 • ۳۰۰x۳۱
 • ۹۸۰x۹۰
 • ۲۴۰x۱۳۳
 • ۲۰۰x۴۴۶
 • ۲۹۲x۳۰
 • ۹۶۰x۹۰
 • ۹۷۰x۶۶
 • ۳۰۰x۵۷
 • ۱۲۰x۶۰
 • ۳۲۰x۴۰۰
 • ۶۰۰x۳۱۴
 • ۴۶۸x۶۰
 • ۷۲۸x۹۰
 • ۲۵۰x۲۵۰
 • ۲۰۰x۲۰۰
 • ۳۳۶x۲۸۰
 • ۳۰۰x۲۵۰
 • ۱۲۰x۶۰۰
 • ۱۶۰x۶۰۰
 • ۳۲۰x۵۰
 • ۳۲۰x۱۰۰
 • ۳۰۰x۵۰
 • ۴۲۵x۶۰۰
 • ۳۰۰x۶۰۰
 • ۹۷۰x۹۰
 • ۲۴۰x۴۰۰
 • ۹۸۰x۱۲۰
 • ۹۳۰x۱۸۰
 • ۲۵۰x۳۶۰
 • ۵۸۰x۴۰۰
 • ۳۰۰x۱۰۵۰
 • ۴۸۰x۳۲۰
 • ۳۲۰x۴۸۰
 • ۷۶۸x۱۰۲۴
 • ۱۰۲۴x۷۶۸
 • ۴۸۰x۳۲
 • ۱۰۲۴x۹۰
 • ۹۷۰x۲۵۰
 • ۳۷۵x۵۰
 • ۴۱۴x۷۳۶
 • ۷۳۶x۴۱۴

تبلیغات نمایشی واکنشگرا (تصویر)

 • ۱.۹۱:۱، حداقل ۶۰۰x۳۱۴
 • ۱:۱، حداقل ۳۰۰x۳۰۰

تبلیغات نمایشی واکنشگرا (لوگو)

 • ۱:۱، حداقل ۱۲۸x۱۲۸
 • ۴:۱، حداقل ۵۱۲x۱۲۸
تبلیغات اپلیکیشن (App ads)

تبلیغ نصب اپلیکیشن

این ابعاد برای تبلیغات تصویری هستند که در برنامه‌ها ظاهر می‌شوند. لذا، نباید با «تبلیغات تشویق به نصب برنامه (App ads for install)» که در کمپین‌های اپلیکیشنی استفاده می‌شود، اشتباه گرفته شوند:

 • ۱.۹۱:۱، حداقل ۶۰۰x۳۱۴

تبلیغ تصویری نصب اپلیکیشن (Image app install ad)

این ابعاد برای تبلیغات تصویری است که در برنامه‌ها ظاهر می‌شوند، نباید با «تبلیغات تشویق به نصب برنامه» که در کمپین‌های اپلیکیشنی استفاده می‌شود، اشتباه گرفته شوند:

 • ۴۶۸x۶۰
 • ۷۲۸x۹۰
 • ۲۵۰x۲۵۰
 • ۲۰۰x۲۰۰
 • ۳۳۶x۲۸۰
 • ۳۰۰x۲۵۰
 • ۱۲۰x۶۰۰
 • ۱۶۰x۶۰۰
 • ۳۲۰x۵۰
 • ۳۲۰x۱۰۰
 • ۳۰۰x۵۰
 • ۴۲۵x۶۰۰
 • ۳۰۰x۶۰۰
 • ۹۷۰x۹۰
 • ۲۴۰x۴۰۰
 • ۹۸۰x۱۲۰
 • ۹۳۰x۱۸۰
 • ۲۵۰x۳۶۰
 • ۵۸۰x۴۰۰
 • ۳۰۰x۱۰۵۰
 • ۴۸۰x۳۲۰
 • ۳۲۰x۴۸۰
 • ۷۶۸x۱۰۲۴
 • ۱۰۲۴x۷۶۸
 • ۴۸۰x۳۲
 • ۱۰۲۴x۹۰
 • ۹۷۰x۲۵۰
 • ۳۷۵x۵۰
 • ۴۱۴x۷۳۶
 • ۷۳۶x۴۱۴

تبلیغ برنامه برای نصب
این ابعاد برای تبلیغات اپلیکیشنی هستند که برای کمپین‌های اپلیکیشن ایجاد می‌شوند:

 • ۱.۹۱:۱, minimum ۶۰۰ x ۳۱۴
 • ۳۲۰x۵۰
 • ۳۲۰x۱۰۰
 • ۴۶۸x۶۰
 • ۷۲۸x۹۰
 • ۲۰۰x۲۰۰
 • ۳۳۶x۲۸۰
 • ۳۰۰x۲۵۰
 • ۱۲۰x۶۰۰
 • ۱۶۰x۶۰۰
 • ۳۰۰x۶۰۰
 • ۹۷۰x۹۰
 • ۹۸۰x۱۲۰
 • ۹۳۰x۱۸۰
 • ۲۵۰x۳۶۰
 • ۵۸۰x۴۰۰
 • ۲۴۰x۴۰۰
 • ۴۲۵x۶۰۰
 • ۳۰۰x۱۰۵۰
 • ۴۸۰x۳۲۰
 • ۴۸۰x۳۲
 • ۷۶۸x۱۰۲۴
 • ۱۰۲۴x۹۰
 • ۱۰۲۴x۷۶۸
 • ۳۰۰x۵۰
 • ۳۲۰x۴۸۰
 • ۹۷۰x۲۵۰
 • ۳۷۵x۵۰
 • ۴۱۴x۷۳۶
 • ۷۳۶x۴۱۴
 • ۲۵۰x۲۵۰

تبلیغ اپلیکیشن برای تعامل (App ad for engagement)

 • ۳۰۰x۲۵۰
 • ۳۲۰x۵۰
 • ۳۲۰x۴۸۰
 • ۴۸۰x۳۲۰
 • ۱۲۰۰x۶۲۸
تبلیغات ویدئویی (Video ads)

پخش تضمینی, تبلیغات 6 ثانیه‌ای یوتیوب (Bumper video ad),  تبلیغات غیرقابل رد کردن (Non-skippable video ad)

 • ۳۰۰x۶۰

تبلیغات خارج از استریم لوگویی (Outstream ads)

 • نسبت ۱:۱ یا ۱۰۲۴x۱۰۲۴ پیکسل
تبلیغات محلی (Local ads)

تصویر

 • ۱.۹۱:۱، حداقل ۶۰۰x۳۱۴
 • ۱:۱، حداقل ۳۱۴x۳۱۴

لوگو

 • ۱:۱، حداقل ۱۱۶x۱۱۶
تبلیغات دیسکاوری (Discovery ads)

تبلیغ دیسکاوری (تصویر)

 • ۱.۹۱:۱، حداقل ۶۰۰x۳۱۴
 • ۱:۱، حداقل ۳۰۰x۳۰۰

تبلیغ دیسکاوری (لوگو)

۱:۱، حداقل ۱۲۸x۱۲۸

تبلیغ دیسکاوری کاروسل (تصویر)

 • ۱.۹۱:۱، حداقل ۶۰۰x۳۱۴

تبلیغ دیسکاوری کاروسل (تصویر مربعی)

 • ۱:۱، حداقل ۳۰۰x۳۰۰

تبلیغ دیسکاوری کاروسل (لوگو)

 • ۱:۱، حداقل ۱۲۸x۱۲۸

تبلیغ تصویری جیمیل (تصویر)

 • بین ۳۰۰x۶۵۰ و ۳۰۰x۱۰۰۰

تبلیغات تصویری جیمیل (لوگو)

 • ۱۴۴x۱۴۴

تبلیغ جیمیل (تصویر)

 • ۱.۹۱:۱، حداقل ۶۰۰x۳۱۴
 • ۱:۱، حداقل ۳۰۰x۳۰۰

تبلیغات جیمیل (لوگو)

 • ۱:۱، حداقل ۱۴۴x۱۴۴

تبلیغ جیمیل (سربرگ یا هدر)

 • نسبت‌های بین ۳:۱ و ۵:۱، حداقل ۳۰۰x۱۰۰

تبلیغ جیمیل (تصویر کاتالوگ)

 • ۱:۱، حداقل ۳۰۰x۳۰۰
تبلیغات Image assets
 • ۱.۹۱:۱، حداقل ۶۰۰x۳۱۴
 • ۱:۱، حداقل ۳۰۰x۳۰۰

اندازه پیشنهادی تبلیغات تصویری در کمپین Display گوگل ادز

حالت بنر

سایز استاندارد (پیکسل) نسبت حداقل سایز (پیکسل) حداکثر حجم

مستطیلی (Landscape)

1200×628 1.91:1 600×314

150 Kb

مربع (Square)

1200×1200 300×300

150 Kb

لوگو Landscape

1200×300 4:1

512×128

150 Kb

لوگو Square 1200×1200 128×128

150 Kb

سایز پیشنهادی تبلیغات تصویری در کمپین App گوگل ادز

حالت بنر

سایز استاندارد (پیکسل) نسبت حداقل سایز (پیکسل) حداکثر حجم

مستطیلی (Landscape)

1200×628 1.91:1 600×314 150 Kb

مربع (Square)

1200×1200  1:1 200×200

150 Kb

حالت Portrait

1500×1200 4:5 400×320

150 Kb

ابعاد پیشنهادی تبلیغات تصویری در کمپین‌ های Gmail و Discovery گوگل ادز

اخیرا گوگل تبلیغات تصویری در کمپین‌های Gmail را با Discovery در Google Ads ادغام کرده است. در حال حاضر، ابعاد تصویری برای تبلیغات در این کمپین به شرح زیر بوده است:

حالت بنر

سایز استاندارد (پیکسل) نسبت حداقل سایز (پیکسل) حداکثر حجم

مستطیلی (Landscape)

628×1200 1.91:1 314×600

150 Kb

مربع (Square)

1200×1200 1:1 300×300

150 Kb

حالت Portrait

1200×960 4:5

600×480

150 Kb

لوگو Square 1200×1200 1 128×128

150 Kb

سخن پایانی

 استفاده از عکس‌های با کیفیت و لوگوی برند با کیفیت بالا می‌تواند تأثیر مثبتی بر کارآیی تبلیغات داشته باشد. همچنین، انتخاب رنگ‌ های مناسب بنر با صفحه فرود جذاب می‌تواند تجربه کاربری را بهبود بخشد و به جلب توجه بیشتری از مخاطبان کمک کند. همچنین، اجرای تست‌های A/B بر روی بنر تبلیغاتی به شما امکان می‌دهد تا بین چند نسخه از تبلیغات، نسخه بهتری را انتخاب کنید و به بهبود عملکرد آن کمک کند. پیشنهاداتی که از طرف Google Ads برای بهبود تبلیغات ارائه می‌شود نیز ابزار مفیدی برای بهینه‌سازی تبلیغات شما هستند. با رعایت این نکات و استفاده از ابزارهای بهینه‌سازی در Google Ads، می‌توانید بهترین نتایج را از تبلیغات خود در این پلتفرم داشته باشید و کارآیی کمپین‌های تبلیغاتی خود را افزایش دهید.

منبع: وبسایت گوگل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *